เทคโนโลยี เทคโนโลยี

เทคโนโลยีหลัก

อัลกอริทึม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาหลัก

Dongguan-Shenzhen R&D Center

Xiamen R&D Center

Dalian R&D Center

India R&DCenter

Dongguan-Shenzhen R&D Center

Dongguan-Shenzhen R&D Center

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ตงกว่าน-เซินเจิ้น มีหน้าที่หลักในการ วิจัยและปรับปรุงวิศกรรมต่างของอุปกรณ์ต่างๆในแง่เทคโนโลยี ทั้งลายนิ้วมือ ใบหน้า ฝ่ามือ เส้นเลือด ม่านตาและอัตลักษณ์อื่นๆ อุปกรณ์ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์การยืนยันตัวตน ความปลอดภัยและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก เครื่องกั้นทางเดิน เครื่องกั้นพาหนะ และเครื่องบันทึกเวลาXiamen R&D Center

Xiamen R&D Center

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเซียเหมินมีหน้าที่หลักในการพัฒนาซอฟแวร์และโซลูชั่น เช่น ZKBioSecurity ZKBio CVSecurity E-ZKEco Pro time ZKBio Desee และอื่นๆ


Dalian R&D Center

Dalian R&D Center

ศูนย์วิจัยและพัฒนาต้าเหลียนมีหน้าที่หลักในการพัฒนาและให้บริการการปรับแต่งเฟิร์มแวร์และซอฟแวร์ตามความต้องการของลูกค้าในประเทศจีน ทั้งซอฟแวร์บันทึกเวลา ควบคุมทางเข้า-ออกบริหารจัดการพาหนะ และสินค้าอื่นๆIndia R&DCenter

India R&DCenter

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประเทศอินเดียมีหน้าที่หลักในการให้บริการและพัฒนาซอฟแวร์ในภาคสากล ด้วยจุดเด่นในด้านการผลิตสินค้าและอุตสาหกรรมทำให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา อุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออกและอุปกรณ์สำนักงานอัจฉริยะในตลาดสากล


เอกสารทางเทคนิค

More

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้สามารถปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณและช่วยให้เว็บไซต์ของเราทํางานได้อย่างถูกต้อง..
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านของเรา นโยบายคุกกี้ and pนโยบายความเป็นส่วนตัว.

รับ