เปิดใช้งานแบบออฟไลน์

  • file sn.xml

  • UPK

Notes

1. SN file and UPK file need to be uploaded at the same time to get the License file.

2. Make sure SN hasn't been activated by online mode before in your software.

3. SN file format is XX-SN.xml,Please contact your sales to get SN file.

4. UPK file format is XX_upk.xml,it is generated from software offline activation mode.

5. Ensure that you are using a matching SN and UPK.


You can download bellow user manual to check detailed operation steps.

เปิดใช้งานล้มเหลวหากคุณมีคําถามใด ๆ โปรดติดต่อ : ......

ตกลง

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้สามารถปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณและช่วยให้เว็บไซต์ของเราทํางานได้อย่างถูกต้อง..
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านของเรา นโยบายคุกกี้ and pนโยบายความเป็นส่วนตัว.

รับ